Bohoslužby Praha - dle obce

Název Adresa
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Hrad III. nádvoří
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - online na Youtube. Celebruje kardinál Dominik Duka OP
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady - online na Youtube. Celebruje kardinál Dominik Duka OP
11. 04. 2020 20:30 velikonoční vigilie - online na Youtube. Celebruje kardinál Dominik Duka OP
12. 04. 2020 10:00 mše sv. - online na Youtube. Celebruje kardinál Dominik Duka OP
klášterní kostel Narození Páně, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám.
05. 04. 2020 19:00 mše sv.
12. 04. 2020 19:00 mše sv.
klášterní kostel Panny Marie Královny andělů, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám.
05. 04. 2020 08:30 mše sv.
09. 04. 2020 17:00 mše sv.
12. 04. 2020 08:30 mše sv. - s žehnáním pokrmů
13. 04. 2020 08:30 mše sv.
farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
05. 04. 2020 11:00 česky + English + en español + Filipino - mše sv. - S žehnáním ratolestí. Průvod s oslíčkem od kostela Pražského Jezulátka do kostela sv. Tomáše.
05. 04. 2020 15:00 křížová cesta - na Petříně
09. 04. 2020 17:00 mše sv.
09. 04. 2020 18:30 English
09. 04. 2020 18:45 en español - mše sv. - v kapli sv. Barbory
09. 04. 2020 21:00 adorace - v kapli sv. Doroty
10. 04. 2020 17:00 velkopáteční obřady
10. 04. 2020 17:30 en español - velkopáteční obřady - v kapli sv. Barbory
10. 04. 2020 18:15 křížová cesta - pašije v ambitu kláštera, pak křížová cesta z kostela sv. Tomáše na Karlův most
10. 04. 2020 18:30 English
11. 04. 2020 10:00 - 12:00 česky + English + en español - jiná aktivita - Příležitost ke svátosti smíření; žehnání velikonočních pokrmů
11. 04. 2020 20:00 česky + English + en español
12. 04. 2020 09:30 mše sv. - Průvod v kostele
12. 04. 2020 11:00 English - mše sv. - Průvod v kostele
12. 04. 2020 12:30 en español
12. 04. 2020 14:00 Filipino
13. 04. 2020 09:30 mše sv.
13. 04. 2020 11:00 Português
klášterní kostel Panny Marie pod řetězem, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská ul.
05. 04. 2020 10:00 - 11:30 mše sv. - s průvodem
12. 04. 2020 10:00 - 11:15 mše sv. - s žehnáním pokrmů
klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
05. 04. 2020 10:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
05. 04. 2020 12:00 English - mše sv. - s žehnáním ratolestí
05. 04. 2020 17:00 en français - mše sv. - s žehnáním ratolestí
05. 04. 2020 18:00 italiana - mše sv. - s žehnáním ratolestí
05. 04. 2020 19:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 19:00 mše sv. - s obřadem mytí nohou, po bohoslužbě bude možnost adorace do 22 h
10. 04. 2020 17:00 velkopáteční obřady - Památka umučení Páně, adorace kříže
12. 04. 2020 04:30 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 12:00 English - mše sv.
12. 04. 2020 17:00 en español - mše sv.
12. 04. 2020 18:00 italiana - mše sv.
12. 04. 2020 19:00 mše sv.
13. 04. 2020 10:00 mše sv.
13. 04. 2020 17:00 italiana - mše sv.
13. 04. 2020 18:00 mše sv.
farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Pštrossova
05. 04. 2020 07:30 mše sv.
09. 04. 2020 18:15 mše sv.
10. 04. 2020 18:15 křížová cesta
10. 04. 2020 18:45 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 21:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 08:00 mše sv.
filiální kostel sv. Kříže, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě
05. 04. 2020 10:30 mše sv.
05. 04. 2020 11:30 italiana
05. 04. 2020 19:00 mše sv.
09. 04. 2020 15:30 mše sv.
10. 04. 2020 15:30 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 10:30 mše sv.
12. 04. 2020 11:30 italiana
12. 04. 2020 19:00 mše sv.
13. 04. 2020 10:30 mše sv.
klášterní kostel sv. Josefa, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky
05. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv.
09. 04. 2020 18:00 - 19:00 mše sv.
12. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv.
13. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv.
19. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv.
farní kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město
Praha 1 - Staré Město, Staroměstské nám.
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - bez přítomnosti veřejnosti
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady - bez přítomnosti veřejnosti
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - bez přítomnosti veřejnosti
12. 04. 2020 09:30 mše sv. - bez přítomnosti veřejnosti
farní kostel sv. Františka z Assisi, Praha-Staré Město
Praha 1 - Staré Město, Křižovnické nám.
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - bez účasti veřejnosti
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady - bez účasti veřejnosti
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - bez účasti veřejnosti
12. 04. 2020 09:00 mše sv. - bez účasti veřejnosti
farní kostel sv. Štěpána, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Štěpánská ul.
05. 04. 2020 11:00 mše sv.
12. 04. 2020 11:00 mše sv.
13. 04. 2020 11:00 mše sv.
filiální kostel sv. Ignáce, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám.
05. 04. 2020 07:00 mše sv.
05. 04. 2020 09:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
05. 04. 2020 17:30 mše sv.
09. 04. 2020 17:30 mše sv.
10. 04. 2020 17:30 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 07:00 mše sv.
12. 04. 2020 09:00 mše sv.
12. 04. 2020 17:30 mše sv.
13. 04. 2020 07:00 mše sv.
13. 04. 2020 09:00 mše sv.
13. 04. 2020 17:30 mše sv.
farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Sladkovského nám.
05. 04. 2020 09:30 - 10:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí, se zpěvem chrámového sboru
09. 04. 2020 18:00 - 19:30 mše sv. - s obřadem mytí nohou, se zpěvem chrámového sboru, po bohoslužbě bude možnost adorace
09. 04. 2020 19:30 - 22:00 bdění v Getsemanské zahradě
10. 04. 2020 12:00 - 18:00 bdění v Getsemanské zahradě
10. 04. 2020 15:00 - 16:00 křížová cesta
10. 04. 2020 18:00 - 19:30 velkopáteční obřady - se zpěvem chrámového sboru
10. 04. 2020 19:30 - 22:00 pobožnost u "Božího hrobu"
11. 04. 2020 09:00 - 09:30 ranní chvály
11. 04. 2020 09:30 - 19:45 možnost adorace u "Božího hrobu"
11. 04. 2020 20:00 - 23:00 velikonoční vigilie - s udělením inicializačních svátostí dospělým katechumenům
12. 04. 2020 09:30 - 10:30 mše sv. - s žehnáním pokrmů
13. 04. 2020 09:30 - 10:30 mše sv.
filiální kostel sv. Anny, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Ostromečská ul.
05. 04. 2020 08:00 - 09:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 17:00 - 18:00 mše sv.
10. 04. 2020 17:00 - 18:15 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 19:00 - 20:30 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 08:00 - 09:00 mše sv. - s žehnáním pokrmů
filiální kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rosálie, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Olšanské nám.
05. 04. 2020 11:00 - 12:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
05. 04. 2020 17:00 - 18:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 11:00 - 12:00 mše sv. - s žehnáním pokrmů
12. 04. 2020 17:00 - 18:00 mše sv.
farní kostel Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka
Praha 4 - Lhotka, Ve Lhotce
05. 04. 2020 09:00 - 12:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie
05. 04. 2020 14:00 - 17:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie
07. 04. 2020 14:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie
08. 04. 2020 14:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie
09. 04. 2020 14:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie
10. 04. 2020 09:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie
11. 04. 2020 09:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie
12. 04. 2020 09:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie
13. 04. 2020 09:00 - 12:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie
farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
05. 04. 2020 08:00 - 09:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
05. 04. 2020 09:30 - 10:30 mše sv. - pro rodiny s dětmi, s žehnáním ratolestí
05. 04. 2020 18:00 - 19:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 17:30 - 18:30 mše sv. - po bohoslužbě bude možnost adorace do 20:00
10. 04. 2020 09:00 - 16:00 kostel je otevřen k modlitbě
10. 04. 2020 17:30 - 19:00 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 09:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě
11. 04. 2020 20:00 - 23:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 08:00 - 09:00 mše sv. - s žehnáním pokrmů
12. 04. 2020 09:30 - 10:30 mše sv. - zvláště pro rodiny s dětmi, s žehnáním pokrmů
12. 04. 2020 18:00 - 19:00 mše sv.
13. 04. 2020 08:00 - 09:00 mše sv.
13. 04. 2020 18:00 - 19:00 mše sv.
filiální kostel sv. Gabriela, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Holečkova ul.
05. 04. 2020 11:15 - 12:15 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 11:15 - 12:15 mše sv.
farní kostel sv. Matěje, Praha-Dejvice
Praha 6 - Dejvice, U Matěje
05. 04. 2020 08:00 mše sv. - online na Youtube
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - online na Youtube
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady - online na Youtube
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - online na Youtube
12. 04. 2020 08:00 mše sv. - online na Youtube
farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc
Praha 6 - Liboc, Libocká
05. 04. 2020 08:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 17:30 mše sv. - s obřadem mytí nohou
09. 04. 2020 19:00 - 23:59 bdění v Getsemanské zahradě
10. 04. 2020 07:30 modlitba se čtením
10. 04. 2020 10:00 křížová cesta
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady
10. 04. 2020 17:00 - 23:59 možnost adorace u "Božího hrobu"
11. 04. 2020 07:30 modlitba se čtením
11. 04. 2020 10:00 obřady katechumenátu
11. 04. 2020 20:30 velikonoční vigilie - s udělením inicializačních svátostí dospělým katechumenům
12. 04. 2020 10:00 mše sv.
13. 04. 2020 08:30 mše sv.
farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
05. 04. 2020 08:15 - 19:15 kostel je otevřen k modlitbě
05. 04. 2020 09:30 - 10:20 mše sv. - s žehnáním ratolestí, streaming
05. 04. 2020 18:30 - 19:15 mše sv. - s žehnáním ratolestí, streaming
09. 04. 2020 08:15 - 18:25 kostel je otevřen k modlitbě
09. 04. 2020 18:30 - 19:15 mše sv. - streaming
10. 04. 2020 08:15 - 18:25 kostel je otevřen k modlitbě
10. 04. 2020 15:00 - 15:35 křížová cesta - streaming
10. 04. 2020 18:30 - 19:20 velkopáteční obřady - sreaming
11. 04. 2020 08:15 - 19:55 kostel je otevřen k modlitbě
11. 04. 2020 20:00 - 21:30 velikonoční vigilie - streaming
12. 04. 2020 08:15 - 18:25 kostel je otevřen k modlitbě - streaming
12. 04. 2020 09:30 - 10:20 mše sv. - streaming
12. 04. 2020 18:30 - 19:20 mše sv.
13. 04. 2020 08:15 - 19:15 kostel je otevřen k modlitbě
13. 04. 2020 09:30 - 10:15 mše sv.
farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Libeň
Praha 8 - Libeň, Zenklova ul.
05. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv.
09. 04. 2020 18:00 - 19:00 mše sv.
10. 04. 2020 18:00 - 19:30 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 20:00 - 22:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv.
13. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv.
farní kostel Krista Krále, Praha-Vysočany
Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 658/14
05. 04. 2020 08:30 - 09:30 mše sv.
09. 04. 2020 16:00 - 17:00 mše sv.
10. 04. 2020 16:00 - 17:00 velkopáteční obřady
12. 04. 2020 08:30 - 09:30 mše sv.
13. 04. 2020 08:30 - 09:30 mše sv.
kaple Panny Marie, Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9
Praha 9 - Vysočany, Novovysočanská 505/8
13. 04. 2020 14:00 - 15:00 mše sv.
farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha-Strašnice
Praha 10 - Strašnice, Ke Strašnické
05. 04. 2020 16:00 - 17:00 mše sv. - z Květné neděle. Bez účasti lidu. Je možné se v duchu připojit z domova.
09. 04. 2020 16:00 - 17:00 mše sv. - Bez účasti lidu. Je možné se v duchu připojit z domova.
10. 04. 2020 15:00 - 16:00 velkopáteční obřady - Bez účasti lidu. Je možné se v duchu připojit z domova.
11. 04. 2020 20:00 - 21:00 velikonoční vigilie - Bez účasti lidu. Je možné se v duchu připojit z domova.
12. 04. 2020 09:00 - 10:00 mše sv. - Bez účasti lidu. Je možné se v duchu připojit z domova.
13. 04. 2020 16:00 - 17:00 mše sv. - Bez účasti lidu. Je možné se v duchu připojit z domova.
farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Kovářova ul.
05. 04. 2020 09:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí; on-line
06. 04. 2020 07:45 ranní chvály - on-line
07. 04. 2020 07:45 ranní chvály - on-line
08. 04. 2020 07:45 ranní chvály - on-line
09. 04. 2020 07:45 ranní chvály - on-line
09. 04. 2020 17:30 mše sv. - on-line
10. 04. 2020 07:45 ranní chvály - on-line
10. 04. 2020 10:00 - 20:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost modlitby u kříže
11. 04. 2020 07:45 ranní chvály - on-line
11. 04. 2020 22:00 velikonoční vigilie - on-line
12. 04. 2020 09:00 mše sv. - on-line
filiální a farní kostel sv. Prokopa, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Sluneční nám.
11. 04. 2020 10:00 - 20:00 možnost adorace u "Božího hrobu"
farní kostel sv. Ludmily, Praha-Chvaly
Praha 20 - Horní Počernice, Na Chvalské tvrzi
05. 04. 2020 08:30 mše sv. - Po mši svaté budou celý den před kostelem k dispozici posvěcené ratolesti.
09. 04. 2020 18:30 mše sv.
10. 04. 2020 18:30 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 20:30 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 08:30 mše sv.
13. 04. 2020 08:30 mše sv.
farní kostel Všech svatých, Praha-Uhříněves
Praha 22 - Uhříněves, ul. Přátelství
05. 04. 2020 09:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí
05. 04. 2020 17:00 křížová cesta
05. 04. 2020 18:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 18:00 mše sv.
10. 04. 2020 14:00 křížová cesta
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 09:00 ranní chvály - v kapli Božího hrobu za kostelem
11. 04. 2020 09:30 - 20:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost modlitby je v kapli Božího hrobu za kostelem
11. 04. 2020 20:30 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 09:30 mše sv.
12. 04. 2020 18:00 mše sv.
13. 04. 2020 09:30 mše sv.
farní kostel sv. Remigia, Praha-Čakovice
Praha-Čakovice - Čakovice, Cukrovarská
05. 04. 2020 09:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - navazuje adorace
10. 04. 2020 17:15 křížová cesta
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 19:30 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 09:00 mše sv.
13. 04. 2020 09:00 mše sv.
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Dolní Počernice
Praha-Dolní Počernice - Dolní Počernice, Národních hrdinů
05. 04. 2020 08:30 mše sv. - bez účasti veřejnosti, on-line na webu farnosti
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - bez účasti veřejnosti, on-line na webu farnosti
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady - bez účasti veřejnosti, on-line na webu farnosti
11. 04. 2020 12:00 - 16:00 možnost adorace u "Božího hrobu"
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - bez účasti veřejnosti, on-line na webu farnosti
12. 04. 2020 08:30 mše sv. - bez účasti veřejnosti, on-line na webu farnosti
19. 04. 2020 08:30 mše sv. - bez účasti veřejnosti, on-line na webu farnosti
filiální kostel sv. Petra, Praha-Dubeč
Praha-Dubeč - Dubeč, Lipové nám.
05. 04. 2020 08:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 08:00 mše sv.
13. 04. 2020 08:00 mše sv.
filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Klánovice
Praha-Klánovice - Klánovice, Ke znaku
05. 04. 2020 10:30 mše sv. - Po mši svaté budou před kostelem k dispozici posvěcené ratolesti.
12. 04. 2020 10:30 mše sv.
filiální kostel sv. Ondřeje, Praha-Kolovraty
Praha-Kolovraty - Kolovraty, Mírová
05. 04. 2020 11:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 11:30 mše sv.
13. 04. 2020 11:30 mše sv.
farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Kunratice
Praha-Kunratice - Kunratice, Kostelní nám.
05. 04. 2020 09:30 mše sv. - online na http://www.farnostkunratice.cz
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - online na http://www.farnostkunratice.cz
09. 04. 2020 19:30 - 23:30 bdění v Getsemanské zahradě
10. 04. 2020 08:00 denní modlitba církve - modlitba se čtením a ranní chvály
10. 04. 2020 15:00 křížová cesta - online na http://www.farnostkunratice.cz
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady - online na http://www.farnostkunratice.cz
11. 04. 2020 08:00 denní modlitba církve
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - online na http://www.farnostkunratice.cz
12. 04. 2020 09:30 mše sv. - online na http://www.farnostkunratice.cz
13. 04. 2020 09:30 mše sv. - online na http://www.farnostkunratice.cz
farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Petrovice
Praha-Petrovice - Petrovice, Edisonova
05. 04. 2020 09:00 mše sv. - bez účasti lidu
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - bez účasti lidu
10. 04. 2020 10:00 - 12:00 kostel je otevřen k modlitbě
10. 04. 2020 15:00 křížová cesta - bez účasti lidu
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady - bez účasti lidu
11. 04. 2020 09:00 modlitba se čtením a ranní chvály - bez účasti lidu
11. 04. 2020 10:00 - 12:00 kostel je otevřen k modlitbě
11. 04. 2020 21:00 velikonoční vigilie - poté velikonoční agapé
12. 04. 2020 09:00 mše sv. - bez účasti lidu
farní kostel Všech svatých, Praha-Slivenec
Praha-Slivenec - Slivenec, K Lochkovu
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - bez účasti veřejnosti
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady - bez účasti veřejnosti
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - bez účasti veřejnosti
12. 04. 2020 09:00 mše sv. - bez účasti veřejnosti
farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Zbraslav
Praha-Zbraslav - Zbraslav, U Národní galerie
05. 04. 2020 10:30 křížová cesta - s dětmi
05. 04. 2020 11:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí a recitovanými pašijemi
09. 04. 2020 18:00 mše sv.
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 09:00 denní modlitba církve
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 11:00 mše sv.
13. 04. 2020 11:00 mše sv.

Bohoslužby Praha - dle času

Datum Čas Pozn. Kostel Adresa
05. 04. 2020 07:00 mše sv. filiální kostel sv. Ignáce, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám.
05. 04. 2020 07:30 mše sv. farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Pštrossova
05. 04. 2020 08:00 mše sv. - online na Youtube farní kostel sv. Matěje, Praha-Dejvice
Praha 6 - Dejvice, U Matěje
05. 04. 2020 08:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí filiální kostel sv. Petra, Praha-Dubeč
Praha-Dubeč - Dubeč, Lipové nám.
05. 04. 2020 08:00 - 09:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí filiální kostel sv. Anny, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Ostromečská ul.
05. 04. 2020 08:00 - 09:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
05. 04. 2020 08:15 - 19:15 kostel je otevřen k modlitbě farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
05. 04. 2020 08:30 mše sv. klášterní kostel Panny Marie Královny andělů, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám.
05. 04. 2020 08:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc
Praha 6 - Liboc, Libocká
05. 04. 2020 08:30 mše sv. - Po mši svaté budou celý den před kostelem k dispozici posvěcené ratolesti. farní kostel sv. Ludmily, Praha-Chvaly
Praha 20 - Horní Počernice, Na Chvalské tvrzi
05. 04. 2020 08:30 mše sv. - bez účasti veřejnosti, on-line na webu farnosti farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Dolní Počernice
Praha-Dolní Počernice - Dolní Počernice, Národních hrdinů
05. 04. 2020 08:30 - 09:30 mše sv. farní kostel Krista Krále, Praha-Vysočany
Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 658/14
05. 04. 2020 09:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí filiální kostel sv. Ignáce, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám.
05. 04. 2020 09:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí; on-line farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Kovářova ul.
05. 04. 2020 09:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí farní kostel sv. Remigia, Praha-Čakovice
Praha-Čakovice - Čakovice, Cukrovarská
05. 04. 2020 09:00 mše sv. - bez účasti lidu farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Petrovice
Praha-Petrovice - Petrovice, Edisonova
05. 04. 2020 09:00 - 12:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie farní kostel Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka
Praha 4 - Lhotka, Ve Lhotce
05. 04. 2020 09:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí farní kostel Všech svatých, Praha-Uhříněves
Praha 22 - Uhříněves, ul. Přátelství
05. 04. 2020 09:30 mše sv. - online na http://www.farnostkunratice.cz farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Kunratice
Praha-Kunratice - Kunratice, Kostelní nám.
05. 04. 2020 09:30 - 10:20 mše sv. - s žehnáním ratolestí, streaming farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
05. 04. 2020 09:30 - 10:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí, se zpěvem chrámového sboru farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Sladkovského nám.
05. 04. 2020 09:30 - 10:30 mše sv. - pro rodiny s dětmi, s žehnáním ratolestí farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
05. 04. 2020 10:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
05. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv. klášterní kostel sv. Josefa, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky
05. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv. farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Libeň
Praha 8 - Libeň, Zenklova ul.
05. 04. 2020 10:00 - 11:30 mše sv. - s průvodem klášterní kostel Panny Marie pod řetězem, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská ul.
05. 04. 2020 10:30 mše sv. filiální kostel sv. Kříže, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě
05. 04. 2020 10:30 mše sv. - Po mši svaté budou před kostelem k dispozici posvěcené ratolesti. filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Klánovice
Praha-Klánovice - Klánovice, Ke znaku
05. 04. 2020 10:30 křížová cesta - s dětmi farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Zbraslav
Praha-Zbraslav - Zbraslav, U Národní galerie
05. 04. 2020 11:00 česky + English + en español + Filipino - mše sv. - S žehnáním ratolestí. Průvod s oslíčkem od kostela Pražského Jezulátka do kostela sv. Tomáše. farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
05. 04. 2020 11:00 mše sv. farní kostel sv. Štěpána, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Štěpánská ul.
05. 04. 2020 11:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí a recitovanými pašijemi farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Zbraslav
Praha-Zbraslav - Zbraslav, U Národní galerie
05. 04. 2020 11:00 - 12:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí filiální kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rosálie, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Olšanské nám.
05. 04. 2020 11:15 - 12:15 mše sv. - s žehnáním ratolestí filiální kostel sv. Gabriela, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Holečkova ul.
05. 04. 2020 11:30 italiana filiální kostel sv. Kříže, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě
05. 04. 2020 11:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí filiální kostel sv. Ondřeje, Praha-Kolovraty
Praha-Kolovraty - Kolovraty, Mírová
05. 04. 2020 12:00 English - mše sv. - s žehnáním ratolestí klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
05. 04. 2020 14:00 - 17:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie farní kostel Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka
Praha 4 - Lhotka, Ve Lhotce
05. 04. 2020 15:00 křížová cesta - na Petříně farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
05. 04. 2020 16:00 - 17:00 mše sv. - z Květné neděle. Bez účasti lidu. Je možné se v duchu připojit z domova. farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha-Strašnice
Praha 10 - Strašnice, Ke Strašnické
05. 04. 2020 17:00 en français - mše sv. - s žehnáním ratolestí klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
05. 04. 2020 17:00 křížová cesta farní kostel Všech svatých, Praha-Uhříněves
Praha 22 - Uhříněves, ul. Přátelství
05. 04. 2020 17:00 - 18:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí filiální kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rosálie, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Olšanské nám.
05. 04. 2020 17:30 mše sv. filiální kostel sv. Ignáce, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám.
05. 04. 2020 18:00 italiana - mše sv. - s žehnáním ratolestí klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
05. 04. 2020 18:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí farní kostel Všech svatých, Praha-Uhříněves
Praha 22 - Uhříněves, ul. Přátelství
05. 04. 2020 18:00 - 19:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
05. 04. 2020 18:30 - 19:15 mše sv. - s žehnáním ratolestí, streaming farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
05. 04. 2020 19:00 mše sv. klášterní kostel Narození Páně, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám.
05. 04. 2020 19:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
05. 04. 2020 19:00 mše sv. filiální kostel sv. Kříže, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě
06. 04. 2020 07:45 ranní chvály - on-line farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Kovářova ul.
07. 04. 2020 07:45 ranní chvály - on-line farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Kovářova ul.
07. 04. 2020 14:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie farní kostel Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka
Praha 4 - Lhotka, Ve Lhotce
08. 04. 2020 07:45 ranní chvály - on-line farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Kovářova ul.
08. 04. 2020 14:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie farní kostel Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka
Praha 4 - Lhotka, Ve Lhotce
09. 04. 2020 07:45 ranní chvály - on-line farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Kovářova ul.
09. 04. 2020 08:15 - 18:25 kostel je otevřen k modlitbě farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
09. 04. 2020 14:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie farní kostel Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka
Praha 4 - Lhotka, Ve Lhotce
09. 04. 2020 15:30 mše sv. filiální kostel sv. Kříže, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě
09. 04. 2020 16:00 - 17:00 mše sv. farní kostel Krista Krále, Praha-Vysočany
Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 658/14
09. 04. 2020 16:00 - 17:00 mše sv. - Bez účasti lidu. Je možné se v duchu připojit z domova. farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha-Strašnice
Praha 10 - Strašnice, Ke Strašnické
09. 04. 2020 17:00 mše sv. klášterní kostel Panny Marie Královny andělů, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám.
09. 04. 2020 17:00 mše sv. farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
09. 04. 2020 17:00 - 18:00 mše sv. filiální kostel sv. Anny, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Ostromečská ul.
09. 04. 2020 17:30 mše sv. filiální kostel sv. Ignáce, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám.
09. 04. 2020 17:30 mše sv. - s obřadem mytí nohou farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc
Praha 6 - Liboc, Libocká
09. 04. 2020 17:30 mše sv. - on-line farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Kovářova ul.
09. 04. 2020 17:30 - 18:30 mše sv. - po bohoslužbě bude možnost adorace do 20:00 farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - online na Youtube. Celebruje kardinál Dominik Duka OP katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Hrad III. nádvoří
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - bez přítomnosti veřejnosti farní kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město
Praha 1 - Staré Město, Staroměstské nám.
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - bez účasti veřejnosti farní kostel sv. Františka z Assisi, Praha-Staré Město
Praha 1 - Staré Město, Křižovnické nám.
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - online na Youtube farní kostel sv. Matěje, Praha-Dejvice
Praha 6 - Dejvice, U Matěje
09. 04. 2020 18:00 mše sv. farní kostel Všech svatých, Praha-Uhříněves
Praha 22 - Uhříněves, ul. Přátelství
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - navazuje adorace farní kostel sv. Remigia, Praha-Čakovice
Praha-Čakovice - Čakovice, Cukrovarská
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - bez účasti veřejnosti, on-line na webu farnosti farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Dolní Počernice
Praha-Dolní Počernice - Dolní Počernice, Národních hrdinů
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - online na http://www.farnostkunratice.cz farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Kunratice
Praha-Kunratice - Kunratice, Kostelní nám.
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - bez účasti lidu farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Petrovice
Praha-Petrovice - Petrovice, Edisonova
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - bez účasti veřejnosti farní kostel Všech svatých, Praha-Slivenec
Praha-Slivenec - Slivenec, K Lochkovu
09. 04. 2020 18:00 mše sv. farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Zbraslav
Praha-Zbraslav - Zbraslav, U Národní galerie
09. 04. 2020 18:00 - 19:00 mše sv. klášterní kostel sv. Josefa, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky
09. 04. 2020 18:00 - 19:00 mše sv. farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Libeň
Praha 8 - Libeň, Zenklova ul.
09. 04. 2020 18:00 - 19:30 mše sv. - s obřadem mytí nohou, se zpěvem chrámového sboru, po bohoslužbě bude možnost adorace farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Sladkovského nám.
09. 04. 2020 18:15 mše sv. farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Pštrossova
09. 04. 2020 18:30 English farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
09. 04. 2020 18:30 mše sv. farní kostel sv. Ludmily, Praha-Chvaly
Praha 20 - Horní Počernice, Na Chvalské tvrzi
09. 04. 2020 18:30 - 19:15 mše sv. - streaming farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
09. 04. 2020 18:45 en español - mše sv. - v kapli sv. Barbory farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
09. 04. 2020 19:00 mše sv. - s obřadem mytí nohou, po bohoslužbě bude možnost adorace do 22 h klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
09. 04. 2020 19:00 - 23:59 bdění v Getsemanské zahradě farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc
Praha 6 - Liboc, Libocká
09. 04. 2020 19:30 - 22:00 bdění v Getsemanské zahradě farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Sladkovského nám.
09. 04. 2020 19:30 - 23:30 bdění v Getsemanské zahradě farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Kunratice
Praha-Kunratice - Kunratice, Kostelní nám.
09. 04. 2020 21:00 adorace - v kapli sv. Doroty farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
10. 04. 2020 07:30 modlitba se čtením farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc
Praha 6 - Liboc, Libocká
10. 04. 2020 07:45 ranní chvály - on-line farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Kovářova ul.
10. 04. 2020 08:00 denní modlitba církve - modlitba se čtením a ranní chvály farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Kunratice
Praha-Kunratice - Kunratice, Kostelní nám.
10. 04. 2020 08:15 - 18:25 kostel je otevřen k modlitbě farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
10. 04. 2020 09:00 - 16:00 kostel je otevřen k modlitbě farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
10. 04. 2020 09:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie farní kostel Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka
Praha 4 - Lhotka, Ve Lhotce
10. 04. 2020 10:00 křížová cesta farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc
Praha 6 - Liboc, Libocká
10. 04. 2020 10:00 - 12:00 kostel je otevřen k modlitbě farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Petrovice
Praha-Petrovice - Petrovice, Edisonova
10. 04. 2020 10:00 - 20:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost modlitby u kříže farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Kovářova ul.
10. 04. 2020 12:00 - 18:00 bdění v Getsemanské zahradě farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Sladkovského nám.
10. 04. 2020 14:00 křížová cesta farní kostel Všech svatých, Praha-Uhříněves
Praha 22 - Uhříněves, ul. Přátelství
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady - online na Youtube. Celebruje kardinál Dominik Duka OP katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Hrad III. nádvoří
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady - bez přítomnosti veřejnosti farní kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město
Praha 1 - Staré Město, Staroměstské nám.
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady - bez účasti veřejnosti farní kostel sv. Františka z Assisi, Praha-Staré Město
Praha 1 - Staré Město, Křižovnické nám.
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc
Praha 6 - Liboc, Libocká
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady farní kostel Všech svatých, Praha-Uhříněves
Praha 22 - Uhříněves, ul. Přátelství
10. 04. 2020 15:00 křížová cesta - online na http://www.farnostkunratice.cz farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Kunratice
Praha-Kunratice - Kunratice, Kostelní nám.
10. 04. 2020 15:00 křížová cesta - bez účasti lidu farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Petrovice
Praha-Petrovice - Petrovice, Edisonova
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady - bez účasti veřejnosti farní kostel Všech svatých, Praha-Slivenec
Praha-Slivenec - Slivenec, K Lochkovu
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Zbraslav
Praha-Zbraslav - Zbraslav, U Národní galerie
10. 04. 2020 15:00 - 15:35 křížová cesta - streaming farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
10. 04. 2020 15:00 - 16:00 křížová cesta farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Sladkovského nám.
10. 04. 2020 15:00 - 16:00 velkopáteční obřady - Bez účasti lidu. Je možné se v duchu připojit z domova. farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha-Strašnice
Praha 10 - Strašnice, Ke Strašnické
10. 04. 2020 15:30 velkopáteční obřady filiální kostel sv. Kříže, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě
10. 04. 2020 16:00 - 17:00 velkopáteční obřady farní kostel Krista Krále, Praha-Vysočany
Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 658/14
10. 04. 2020 17:00 velkopáteční obřady farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
10. 04. 2020 17:00 velkopáteční obřady - Památka umučení Páně, adorace kříže klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
10. 04. 2020 17:00 - 18:15 velkopáteční obřady filiální kostel sv. Anny, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Ostromečská ul.
10. 04. 2020 17:00 - 23:59 možnost adorace u "Božího hrobu" farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc
Praha 6 - Liboc, Libocká
10. 04. 2020 17:15 křížová cesta farní kostel sv. Remigia, Praha-Čakovice
Praha-Čakovice - Čakovice, Cukrovarská
10. 04. 2020 17:30 en español - velkopáteční obřady - v kapli sv. Barbory farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
10. 04. 2020 17:30 velkopáteční obřady filiální kostel sv. Ignáce, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám.
10. 04. 2020 17:30 - 19:00 velkopáteční obřady farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady - online na Youtube farní kostel sv. Matěje, Praha-Dejvice
Praha 6 - Dejvice, U Matěje
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady farní kostel sv. Remigia, Praha-Čakovice
Praha-Čakovice - Čakovice, Cukrovarská
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady - bez účasti veřejnosti, on-line na webu farnosti farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Dolní Počernice
Praha-Dolní Počernice - Dolní Počernice, Národních hrdinů
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady - online na http://www.farnostkunratice.cz farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Kunratice
Praha-Kunratice - Kunratice, Kostelní nám.
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady - bez účasti lidu farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Petrovice
Praha-Petrovice - Petrovice, Edisonova
10. 04. 2020 18:00 - 19:30 velkopáteční obřady - se zpěvem chrámového sboru farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Sladkovského nám.
10. 04. 2020 18:00 - 19:30 velkopáteční obřady farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Libeň
Praha 8 - Libeň, Zenklova ul.
10. 04. 2020 18:15 křížová cesta - pašije v ambitu kláštera, pak křížová cesta z kostela sv. Tomáše na Karlův most farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
10. 04. 2020 18:15 křížová cesta farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Pštrossova
10. 04. 2020 18:30 English farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
10. 04. 2020 18:30 velkopáteční obřady farní kostel sv. Ludmily, Praha-Chvaly
Praha 20 - Horní Počernice, Na Chvalské tvrzi
10. 04. 2020 18:30 - 19:20 velkopáteční obřady - sreaming farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
10. 04. 2020 18:45 velkopáteční obřady farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Pštrossova
10. 04. 2020 19:30 - 22:00 pobožnost u "Božího hrobu" farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Sladkovského nám.
11. 04. 2020 07:30 modlitba se čtením farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc
Praha 6 - Liboc, Libocká
11. 04. 2020 07:45 ranní chvály - on-line farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Kovářova ul.
11. 04. 2020 08:00 denní modlitba církve farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Kunratice
Praha-Kunratice - Kunratice, Kostelní nám.
11. 04. 2020 08:15 - 19:55 kostel je otevřen k modlitbě farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
11. 04. 2020 09:00 ranní chvály - v kapli Božího hrobu za kostelem farní kostel Všech svatých, Praha-Uhříněves
Praha 22 - Uhříněves, ul. Přátelství
11. 04. 2020 09:00 modlitba se čtením a ranní chvály - bez účasti lidu farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Petrovice
Praha-Petrovice - Petrovice, Edisonova
11. 04. 2020 09:00 denní modlitba církve farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Zbraslav
Praha-Zbraslav - Zbraslav, U Národní galerie
11. 04. 2020 09:00 - 09:30 ranní chvály farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Sladkovského nám.
11. 04. 2020 09:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie farní kostel Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka
Praha 4 - Lhotka, Ve Lhotce
11. 04. 2020 09:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
11. 04. 2020 09:30 - 19:45 možnost adorace u "Božího hrobu" farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Sladkovského nám.
11. 04. 2020 09:30 - 20:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost modlitby je v kapli Božího hrobu za kostelem farní kostel Všech svatých, Praha-Uhříněves
Praha 22 - Uhříněves, ul. Přátelství
11. 04. 2020 10:00 obřady katechumenátu farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc
Praha 6 - Liboc, Libocká
11. 04. 2020 10:00 - 12:00 česky + English + en español - jiná aktivita - Příležitost ke svátosti smíření; žehnání velikonočních pokrmů farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
11. 04. 2020 10:00 - 12:00 kostel je otevřen k modlitbě farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Petrovice
Praha-Petrovice - Petrovice, Edisonova
11. 04. 2020 10:00 - 20:00 možnost adorace u "Božího hrobu" filiální a farní kostel sv. Prokopa, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Sluneční nám.
11. 04. 2020 12:00 - 16:00 možnost adorace u "Božího hrobu" farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Dolní Počernice
Praha-Dolní Počernice - Dolní Počernice, Národních hrdinů
11. 04. 2020 19:00 - 20:30 velikonoční vigilie filiální kostel sv. Anny, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Ostromečská ul.
11. 04. 2020 19:30 velikonoční vigilie farní kostel sv. Remigia, Praha-Čakovice
Praha-Čakovice - Čakovice, Cukrovarská
11. 04. 2020 20:00 česky + English + en español farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie filiální kostel sv. Kříže, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - bez přítomnosti veřejnosti farní kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město
Praha 1 - Staré Město, Staroměstské nám.
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - bez účasti veřejnosti farní kostel sv. Františka z Assisi, Praha-Staré Město
Praha 1 - Staré Město, Křižovnické nám.
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie filiální kostel sv. Ignáce, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám.
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - online na Youtube farní kostel sv. Matěje, Praha-Dejvice
Praha 6 - Dejvice, U Matěje
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - bez účasti veřejnosti, on-line na webu farnosti farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Dolní Počernice
Praha-Dolní Počernice - Dolní Počernice, Národních hrdinů
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - online na http://www.farnostkunratice.cz farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Kunratice
Praha-Kunratice - Kunratice, Kostelní nám.
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - bez účasti veřejnosti farní kostel Všech svatých, Praha-Slivenec
Praha-Slivenec - Slivenec, K Lochkovu
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Zbraslav
Praha-Zbraslav - Zbraslav, U Národní galerie
11. 04. 2020 20:00 - 21:00 velikonoční vigilie - Bez účasti lidu. Je možné se v duchu připojit z domova. farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha-Strašnice
Praha 10 - Strašnice, Ke Strašnické
11. 04. 2020 20:00 - 21:30 velikonoční vigilie - streaming farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
11. 04. 2020 20:00 - 22:00 velikonoční vigilie farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Libeň
Praha 8 - Libeň, Zenklova ul.
11. 04. 2020 20:00 - 23:00 velikonoční vigilie - s udělením inicializačních svátostí dospělým katechumenům farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Sladkovského nám.
11. 04. 2020 20:00 - 23:00 velikonoční vigilie farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
11. 04. 2020 20:30 velikonoční vigilie - online na Youtube. Celebruje kardinál Dominik Duka OP katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Hrad III. nádvoří
11. 04. 2020 20:30 velikonoční vigilie - s udělením inicializačních svátostí dospělým katechumenům farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc
Praha 6 - Liboc, Libocká
11. 04. 2020 20:30 velikonoční vigilie farní kostel sv. Ludmily, Praha-Chvaly
Praha 20 - Horní Počernice, Na Chvalské tvrzi
11. 04. 2020 20:30 velikonoční vigilie farní kostel Všech svatých, Praha-Uhříněves
Praha 22 - Uhříněves, ul. Přátelství
11. 04. 2020 21:00 velikonoční vigilie farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Pštrossova
11. 04. 2020 21:00 velikonoční vigilie - poté velikonoční agapé farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Petrovice
Praha-Petrovice - Petrovice, Edisonova
11. 04. 2020 22:00 velikonoční vigilie - on-line farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Kovářova ul.
12. 04. 2020 04:30 velikonoční vigilie klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
12. 04. 2020 07:00 mše sv. filiální kostel sv. Ignáce, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám.
12. 04. 2020 08:00 mše sv. farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Pštrossova
12. 04. 2020 08:00 mše sv. - online na Youtube farní kostel sv. Matěje, Praha-Dejvice
Praha 6 - Dejvice, U Matěje
12. 04. 2020 08:00 mše sv. filiální kostel sv. Petra, Praha-Dubeč
Praha-Dubeč - Dubeč, Lipové nám.
12. 04. 2020 08:00 - 09:00 mše sv. - s žehnáním pokrmů filiální kostel sv. Anny, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Ostromečská ul.
12. 04. 2020 08:00 - 09:00 mše sv. - s žehnáním pokrmů farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
12. 04. 2020 08:15 - 18:25 kostel je otevřen k modlitbě - streaming farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
12. 04. 2020 08:30 mše sv. - s žehnáním pokrmů klášterní kostel Panny Marie Královny andělů, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám.
12. 04. 2020 08:30 mše sv. farní kostel sv. Ludmily, Praha-Chvaly
Praha 20 - Horní Počernice, Na Chvalské tvrzi
12. 04. 2020 08:30 mše sv. - bez účasti veřejnosti, on-line na webu farnosti farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Dolní Počernice
Praha-Dolní Počernice - Dolní Počernice, Národních hrdinů
12. 04. 2020 08:30 - 09:30 mše sv. farní kostel Krista Krále, Praha-Vysočany
Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 658/14
12. 04. 2020 09:00 mše sv. - bez účasti veřejnosti farní kostel sv. Františka z Assisi, Praha-Staré Město
Praha 1 - Staré Město, Křižovnické nám.
12. 04. 2020 09:00 mše sv. filiální kostel sv. Ignáce, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám.
12. 04. 2020 09:00 mše sv. - on-line farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Stodůlky
Praha 13 - Stodůlky, Kovářova ul.
12. 04. 2020 09:00 mše sv. farní kostel sv. Remigia, Praha-Čakovice
Praha-Čakovice - Čakovice, Cukrovarská
12. 04. 2020 09:00 mše sv. - bez účasti lidu farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Petrovice
Praha-Petrovice - Petrovice, Edisonova
12. 04. 2020 09:00 mše sv. - bez účasti veřejnosti farní kostel Všech svatých, Praha-Slivenec
Praha-Slivenec - Slivenec, K Lochkovu
12. 04. 2020 09:00 - 10:00 mše sv. - Bez účasti lidu. Je možné se v duchu připojit z domova. farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha-Strašnice
Praha 10 - Strašnice, Ke Strašnické
12. 04. 2020 09:00 - 18:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie farní kostel Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka
Praha 4 - Lhotka, Ve Lhotce
12. 04. 2020 09:30 mše sv. - Průvod v kostele farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
12. 04. 2020 09:30 mše sv. - bez přítomnosti veřejnosti farní kostel Matky Boží před Týnem, Praha-Staré Město
Praha 1 - Staré Město, Staroměstské nám.
12. 04. 2020 09:30 mše sv. farní kostel Všech svatých, Praha-Uhříněves
Praha 22 - Uhříněves, ul. Přátelství
12. 04. 2020 09:30 mše sv. - online na http://www.farnostkunratice.cz farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Kunratice
Praha-Kunratice - Kunratice, Kostelní nám.
12. 04. 2020 09:30 - 10:20 mše sv. - streaming farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
12. 04. 2020 09:30 - 10:30 mše sv. - s žehnáním pokrmů farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Sladkovského nám.
12. 04. 2020 09:30 - 10:30 mše sv. - zvláště pro rodiny s dětmi, s žehnáním pokrmů farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
12. 04. 2020 10:00 mše sv. - online na Youtube. Celebruje kardinál Dominik Duka OP katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Hrad III. nádvoří
12. 04. 2020 10:00 mše sv. farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc
Praha 6 - Liboc, Libocká
12. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv. klášterní kostel sv. Josefa, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky
12. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv. farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Libeň
Praha 8 - Libeň, Zenklova ul.
12. 04. 2020 10:00 - 11:15 mše sv. - s žehnáním pokrmů klášterní kostel Panny Marie pod řetězem, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Lázeňská ul.
12. 04. 2020 10:30 mše sv. filiální kostel sv. Kříže, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě
12. 04. 2020 10:30 mše sv. filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Klánovice
Praha-Klánovice - Klánovice, Ke znaku
12. 04. 2020 11:00 English - mše sv. - Průvod v kostele farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
12. 04. 2020 11:00 mše sv. farní kostel sv. Štěpána, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Štěpánská ul.
12. 04. 2020 11:00 mše sv. farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Zbraslav
Praha-Zbraslav - Zbraslav, U Národní galerie
12. 04. 2020 11:00 - 12:00 mše sv. - s žehnáním pokrmů filiální kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rosálie, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Olšanské nám.
12. 04. 2020 11:15 - 12:15 mše sv. filiální kostel sv. Gabriela, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Holečkova ul.
12. 04. 2020 11:30 italiana filiální kostel sv. Kříže, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě
12. 04. 2020 11:30 mše sv. filiální kostel sv. Ondřeje, Praha-Kolovraty
Praha-Kolovraty - Kolovraty, Mírová
12. 04. 2020 12:00 English - mše sv. klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
12. 04. 2020 12:30 en español farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
12. 04. 2020 14:00 Filipino farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
12. 04. 2020 17:00 en español - mše sv. klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
12. 04. 2020 17:00 - 18:00 mše sv. filiální kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rosálie, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Olšanské nám.
12. 04. 2020 17:30 mše sv. filiální kostel sv. Ignáce, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám.
12. 04. 2020 18:00 italiana - mše sv. klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
12. 04. 2020 18:00 mše sv. farní kostel Všech svatých, Praha-Uhříněves
Praha 22 - Uhříněves, ul. Přátelství
12. 04. 2020 18:00 - 19:00 mše sv. farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
12. 04. 2020 18:30 - 19:20 mše sv. farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
12. 04. 2020 19:00 mše sv. klášterní kostel Narození Páně, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám.
12. 04. 2020 19:00 mše sv. klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
12. 04. 2020 19:00 mše sv. filiální kostel sv. Kříže, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě
13. 04. 2020 07:00 mše sv. filiální kostel sv. Ignáce, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám.
13. 04. 2020 08:00 mše sv. filiální kostel sv. Petra, Praha-Dubeč
Praha-Dubeč - Dubeč, Lipové nám.
13. 04. 2020 08:00 - 09:00 mše sv. farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
13. 04. 2020 08:15 - 19:15 kostel je otevřen k modlitbě farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
13. 04. 2020 08:30 mše sv. klášterní kostel Panny Marie Královny andělů, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám.
13. 04. 2020 08:30 mše sv. farní kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Praha-Liboc
Praha 6 - Liboc, Libocká
13. 04. 2020 08:30 mše sv. farní kostel sv. Ludmily, Praha-Chvaly
Praha 20 - Horní Počernice, Na Chvalské tvrzi
13. 04. 2020 08:30 - 09:30 mše sv. farní kostel Krista Krále, Praha-Vysočany
Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 658/14
13. 04. 2020 09:00 mše sv. filiální kostel sv. Ignáce, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám.
13. 04. 2020 09:00 mše sv. farní kostel sv. Remigia, Praha-Čakovice
Praha-Čakovice - Čakovice, Cukrovarská
13. 04. 2020 09:00 - 12:00 kostel je otevřen k modlitbě - možnost přijetí svátosti smíření a Eucharistie farní kostel Panny Marie Královny míru, Praha-Lhotka
Praha 4 - Lhotka, Ve Lhotce
13. 04. 2020 09:30 mše sv. farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
13. 04. 2020 09:30 mše sv. farní kostel Všech svatých, Praha-Uhříněves
Praha 22 - Uhříněves, ul. Přátelství
13. 04. 2020 09:30 mše sv. - online na http://www.farnostkunratice.cz farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Kunratice
Praha-Kunratice - Kunratice, Kostelní nám.
13. 04. 2020 09:30 - 10:15 mše sv. farní kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
Praha 8 - Karlín, Karlínské nám.
13. 04. 2020 09:30 - 10:30 mše sv. farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Praha 3 - Žižkov, Sladkovského nám.
13. 04. 2020 10:00 mše sv. klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
13. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv. klášterní kostel sv. Josefa, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky
13. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv. farní kostel sv. Vojtěcha, Praha-Libeň
Praha 8 - Libeň, Zenklova ul.
13. 04. 2020 10:30 mše sv. filiální kostel sv. Kříže, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě
13. 04. 2020 11:00 Português farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Josefská ul.
13. 04. 2020 11:00 mše sv. farní kostel sv. Štěpána, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Štěpánská ul.
13. 04. 2020 11:00 mše sv. farní kostel sv. Jakuba Staršího, Praha-Zbraslav
Praha-Zbraslav - Zbraslav, U Národní galerie
13. 04. 2020 11:30 mše sv. filiální kostel sv. Ondřeje, Praha-Kolovraty
Praha-Kolovraty - Kolovraty, Mírová
13. 04. 2020 14:00 - 15:00 mše sv. kaple Panny Marie, Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9
Praha 9 - Vysočany, Novovysočanská 505/8
13. 04. 2020 16:00 - 17:00 mše sv. - Bez účasti lidu. Je možné se v duchu připojit z domova. farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha-Strašnice
Praha 10 - Strašnice, Ke Strašnické
13. 04. 2020 17:00 italiana - mše sv. klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
13. 04. 2020 17:30 mše sv. filiální kostel sv. Ignáce, Praha-Nové Město
Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám.
13. 04. 2020 18:00 mše sv. klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská ul.
13. 04. 2020 18:00 - 19:00 mše sv. farní kostel sv. Václava, Praha-Smíchov
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova ul.
19. 04. 2020 08:30 mše sv. - bez účasti veřejnosti, on-line na webu farnosti farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Praha-Dolní Počernice
Praha-Dolní Počernice - Dolní Počernice, Národních hrdinů
19. 04. 2020 10:00 - 11:00 mše sv. klášterní kostel sv. Josefa, Praha-Nové Město
Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky

Bohoslužby mimopražské - dle obce

Název Adresa
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Stará Boleslav
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, Mariánské nám.
05. 04. 2020 08:00 mše sv.
05. 04. 2020 18:00 mše sv.
06. 04. 2020 08:00 mše sv.
06. 04. 2020 18:00 mše sv.
07. 04. 2020 08:00 mše sv.
07. 04. 2020 18:00 mše sv.
08. 04. 2020 08:00 mše sv.
08. 04. 2020 18:00 mše sv.
09. 04. 2020 18:00 mše sv.
10. 04. 2020 15:00 křížová cesta
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 21:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 09:00 mše sv.
12. 04. 2020 18:00 mše sv.
13. 04. 2020 08:00 mše sv.
13. 04. 2020 18:00 mše sv.
19. 04. 2020 08:00 mše sv.
19. 04. 2020 18:00 mše sv.
farní kostel sv. Václava, Budyně nad Ohří
Budyně nad Ohří
05. 04. 2020 10:00 - 10:30 adorace
09. 04. 2020 18:00 - 19:00 mše sv.
10. 04. 2020 15:00 - 16:00 křížová cesta a velkopáteční obřady
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 10:00 mše sv.
13. 04. 2020 10:00 mše sv.
filiální kostel Povýšení sv. Kříže, Buštěhrad
Buštěhrad
05. 04. 2020 10:45 mše sv. - s žehnáním ratolestí
10. 04. 2020 15:00 křížová cesta
12. 04. 2020 10:45 mše sv. - s žehnáním pokrmů
farní kostel sv. Prokopa, Čestlice
Čestlice
05. 04. 2020 08:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - po bohoslužbě bude možnost adorace
10. 04. 2020 18:00 křížová cesta a velkopáteční obřady
11. 04. 2020 20:15 velikonoční vigilie - s průvodem
12. 04. 2020 08:30 mše sv. - se zpěvem chrámového sboru
13. 04. 2020 08:30 mše sv.
farní kostel sv. Bartoloměje, Divišov
Divišov
05. 04. 2020 09:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 18:00 mše sv.
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 20:15 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 09:00 mše sv.
13. 04. 2020 09:00 mše sv.
kaple sv. Maří Magdalény, Dolní Břežany
Dolní Břežany
13. 04. 2020 09:00 mše sv.
filiální kostel sv. Václava, Dřetovice
Dřetovice
13. 04. 2020 11:00 mše sv.
filiální kostel Nejsvětější Trojice, Hluboš
Hluboš
05. 04. 2020 09:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 09:30 mše sv.
farní kostel sv. Jakuba Staršího, Hostivice
Hostivice
05. 04. 2020 09:00 mše sv.
09. 04. 2020 18:00 mše sv.
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 20:30 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 09:00 mše sv.
13. 04. 2020 07:00 mše sv.
filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Choteč
Choteč
25. 11. 2020 17:00 mše sv. - každoročně
farní kostel sv. Mikuláše, Jince
Jince
05. 04. 2020 08:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 18:00 mše sv.
09. 04. 2020 19:00 - 20:00 bdění v Getsemanské zahradě
10. 04. 2020 17:30 křížová cesta
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady
10. 04. 2020 19:00 - 20:00 možnost adorace u "Božího hrobu"
11. 04. 2020 08:00 - 09:00 možnost adorace u "Božího hrobu"
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 08:00 mše sv.
13. 04. 2020 08:00 mše sv.
farní kostel sv. Petra a Pavla, Jirny
Jirny
13. 04. 2020 10:30 mše sv.
filiální kostel Narození Panny Marie, Kácov
Kácov
05. 04. 2020 10:45 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 10:45 mše sv. - s žehnáním pokrmů
13. 04. 2020 09:00 mše sv.
kaple Jména Panny Marie, Kamenné Žehrovice
Kamenné Žehrovice
18. 04. 2020 17:00 mše sv.
farní kostel sv. Václava, Kladno-Rozdělov
Kladno - Rozdělov, Vašíčkova ul.
05. 04. 2020 08:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - s chrámovým sborem; navazuje adorace
10. 04. 2020 15:00 křížová cesta - děti
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady - s chrámovým sborem
11. 04. 2020 14:00 - 19:00 možnost adorace u "Božího hrobu"
11. 04. 2020 19:30 velikonoční vigilie - s chrámovým sborem
12. 04. 2020 08:30 mše sv. - s žehnáním pokrmů
13. 04. 2020 08:30 mše sv.
farní kostel sv. Bartoloměje, Kolín
Kolín - Kolín I, Brandlova
05. 04. 2020 09:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí, přenos online
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - přenos online
10. 04. 2020 14:00 křížová cesta - přenos online
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady - přenos online
10. 04. 2020 16:30 - 20:00 kostel je otevřen k modlitbě
11. 04. 2020 08:30 ranní chvály - přenos online
11. 04. 2020 09:00 - 19:00 kostel je otevřen k modlitbě
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - přenos online
12. 04. 2020 09:00 mše sv. - přenos online
13. 04. 2020 09:00 mše sv. - přenos online
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava, Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad Vltavou, Palackého nám.
05. 04. 2020 09:30 mše sv.
09. 04. 2020 17:30 mše sv.
10. 04. 2020 08:00 křížová cesta
10. 04. 2020 17:30 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 08:00 - 12:00 možnost adorace u "Božího hrobu"
11. 04. 2020 20:05 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 09:30 mše sv.
13. 04. 2020 09:30 mše sv.
filiální kostel sv. Petra a Pavla, Hodětice
Křečovice - Hodětice
13. 04. 2020 10:30 mše sv.
farní kostel sv. Lukáše, Křečovice
Křečovice
05. 04. 2020 08:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 19:00 mše sv. - s obřadem mytí nohou
10. 04. 2020 19:00 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 09:00 možnost adorace u "Božího hrobu"
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 08:30 mše sv. - s žehnáním pokrmů
13. 04. 2020 08:30 mše sv.
filiální kostel sv. Prokopa, Libušín
Libušín, Smečenská
05. 04. 2020 16:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 16:00 mše sv.
filiální kostel Všech svatých, Malíkovice
Malíkovice
18. 04. 2020 15:45 mše sv.
filiální kostel Panny Marie (Zvěstování Páně), Maršovice
Maršovice
05. 04. 2020 10:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí
10. 04. 2020 17:00 velkopáteční obřady
12. 04. 2020 10:30 mše sv. - s žehnáním pokrmů
filiální kostel sv. Václava, Mutějovice
Mutějovice
05. 04. 2020 11:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 11:00 mše sv.
filiální kostel sv. Petra a Pavla, Načeradec
Načeradec
05. 04. 2020 11:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 11:00 mše sv.
13. 04. 2020 11:00 mše sv.
filiální kostel sv. Maří Magdalény, Bělice
Neveklov - Bělice
13. 04. 2020 14:30 mše sv.
filiální kostel sv. Václava, Chvojínek
Neveklov - Chvojínek
13. 04. 2020 10:00 mše sv.
filiální kostel sv. Havla, Neveklov
Neveklov
05. 04. 2020 10:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 18:00 mše sv.
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 10:00 mše sv.
farní kostel sv. Jiljí, Nymburk
Nymburk, Kostelní nám.
09. 04. 2020 18:15 mše sv.
10. 04. 2020 18:15 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 20:30 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 18:15 mše sv.
klášterní kostel sv. Josefa, Obořiště
Obořiště
11. 04. 2020 19:00 - 21:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 09:00 - 10:00 mše sv.
filiální kostel sv. Martina, Olešná
Olešná
13. 04. 2020 09:30 mše sv.
kaple sv. Anny, Osečany
Osečany
13. 04. 2020 14:30 mše sv.
farní kostel sv. Václava, Pečky
Pečky
05. 04. 2020 09:00 mše sv. - online na Facebooku farnosti
09. 04. 2020 17:00 mše sv. - online na Facebooku farnosti
10. 04. 2020 16:00 křížová cesta - online na Facebooku farnosti
10. 04. 2020 17:00 velkopáteční obřady - online na Facebooku farnosti
11. 04. 2020 19:00 velikonoční vigilie - online na Facebooku farnosti
12. 04. 2020 09:00 mše sv. - online na Facebooku farnosti
farní kostel sv. Petra a Pavla, Petrovice u Sedlčan
Petrovice
05. 04. 2020 11:00 mše sv.
09. 04. 2020 17:00 mše sv.
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 11:00 mše sv.
13. 04. 2020 11:00 mše sv.
filiální kostel Nalezení těla sv. Štěpána, Pchery
Pchery
18. 04. 2020 14:30 mše sv. - navazuje katecheze
filiální kostel Narození Panny Marie, Pičín
Pičín
05. 04. 2020 11:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 11:00 mše sv.
filiální kostel sv. Jana Křtitele, Pravonín
Pravonín
05. 04. 2020 09:45 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 09:45 mše sv.
13. 04. 2020 09:45 mše sv.
filiální kostel Narození Panny Marie, Průhonice
Průhonice
05. 04. 2020 10:45 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 10:45 mše sv. - se zpěvem chrámového sboru
farní kostel sv. Bartoloměje, Rakovník
Rakovník - Rakovník I, nám. J. Žižky
05. 04. 2020 08:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
05. 04. 2020 18:00 mše sv.
09. 04. 2020 18:00 mše sv.
10. 04. 2020 15:00 křížová cesta a velkopáteční obřady
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 08:00 mše sv.
12. 04. 2020 18:00 mše sv.
13. 04. 2020 08:00 mše sv.
klášterní kostel Nejsvětější Trojice, Slaný
Slaný, Hlaváčkovo nám.
09. 04. 2020 19:00 mše sv. - online na webu farnosti
10. 04. 2020 17:00 velkopáteční obřady - online na webu farnosti
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie - online na webu farnosti
12. 04. 2020 10:30 mše sv. - online na webu farnosti
farní kostel Nejsvětější Trojice, Smečno
Smečno
05. 04. 2020 10:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - s obřadem mytí nohou, po bohoslužbě bude možnost adorace
10. 04. 2020 15:00 křížová cesta a velkopáteční obřady
11. 04. 2020 08:00 modlitba se čtením a ranní chvály
11. 04. 2020 08:30 - 12:00 možnost adorace u "Božího hrobu"
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 10:30 mše sv. - s žehnáním pokrmů
13. 04. 2020 08:00 mše sv.
17. 04. 2020 18:00 mše sv.
filiální kostel sv. Jakuba Staršího, Soutice
Soutice
05. 04. 2020 12:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 12:00 mše sv. - s žehnáním pokrmů
13. 04. 2020 10:30 mše sv.
filiální kostel sv. Václava, Stochov
Stochov
05. 04. 2020 08:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 08:00 mše sv. - s žehnáním pokrmů
16. 04. 2020 17:00 mše sv. - navazuje katecheze
farní kostel sv. Jana Nepomuckého, Štěchovice
Štěchovice
05. 04. 2020 11:00 - 12:00 mše sv.
09. 04. 2020 18:00 - 19:00 mše sv.
10. 04. 2020 15:00 - 16:00 mše sv.
11. 04. 2020 21:00 - 23:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 11:00 - 12:00 mše sv.
13. 04. 2020 11:00 - 12:00 mše sv.
filiální kostel sv. Havla, Tuchlovice
Tuchlovice
05. 04. 2020 09:15 mše sv. - s žehnáním ratolestí, zvláště pro rodiny s dětmi
12. 04. 2020 09:15 mše sv. - s žehnáním pokrmů
farní kostel sv. Víta, Tuchoměřice
Tuchoměřice
09. 04. 2020 18:30 mše sv. - s obřadem mytí nohou
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady - v kapli kláštera, bez veřejnosti
11. 04. 2020 21:00 velikonoční vigilie - v kapli kláštera, bez veřejnosti
12. 04. 2020 12:00 mše sv. - v kapli kláštera, bez veřejnosti
13. 04. 2020 12:00 mše sv. - v kapli kláštera, bez veřejnosti
farní kostel sv. Aloise, Uhlířské Janovice
Uhlířské Janovice
05. 04. 2020 08:00 - 09:00 mše sv. - BEZ ÚČASTI LIDU z Květné neděle, s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 17:30 - 18:30 mše sv. - BEZ ÚČASTI LIDU
10. 04. 2020 15:00 - 16:00 křížová cesta - BEZ ÚČASTI LIDU
10. 04. 2020 17:30 - 18:30 velkopáteční obřady - BEZ ÚČASTI LIDU
11. 04. 2020 20:30 - 22:30 velikonoční vigilie - BEZ ÚČASTI LIDU
12. 04. 2020 08:00 - 09:00 mše sv. - BEZ ÚČASTI LIDU
13. 04. 2020 08:00 - 09:00 mše sv. - BEZ ÚČASTI LIDU
filiální kostel Narození sv. Jana Křtitele, Veltrusy
Veltrusy
05. 04. 2020 11:00 mše sv.
12. 04. 2020 11:15 mše sv.
filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, Velvary
Velvary, Třebízského nám.
05. 04. 2020 08:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
12. 04. 2020 08:00 mše sv.
filiální kostel sv. Jiří, Vrané nad Vltavou
Vrané nad Vltavou
05. 04. 2020 18:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí a recitovanými pašijemi
12. 04. 2020 18:00 mše sv.
farní kostel sv. Petra a Pavla, Zdislavice
Zdislavice
05. 04. 2020 08:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 18:00 mše sv.
10. 04. 2020 14:30 křížová cesta
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 08:00 - 12:00 možnost adorace u "Božího hrobu"
11. 04. 2020 21:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 08:00 mše sv.
13. 04. 2020 08:00 mše sv.
filiální kostel sv. Petra a Pavla, Zlatníky
Zlatníky-Hodkovice - Zlatníky
05. 04. 2020 08:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí a recitovanými pašijemi
12. 04. 2020 08:00 mše sv.
farní kostel Povýšení sv. Kříže, Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou
05. 04. 2020 09:00 mše sv. - s žehnáním ratolestí
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - s obřadem mytí nohou
10. 04. 2020 12:00 křížová cesta
10. 04. 2020 18:00 velkopáteční obřady
11. 04. 2020 15:00 - 19:45 možnost adorace u "Božího hrobu"
11. 04. 2020 20:00 velikonoční vigilie
12. 04. 2020 09:00 mše sv. - s žehnáním pokrmů
13. 04. 2020 12:00 mše sv.
filiální kostel sv. Markéty, Zvole
Zvole
05. 04. 2020 09:30 mše sv. - s žehnáním ratolestí a recitovanými pašijemi
12. 04. 2020 09:30 mše sv.

Biskupské bohoslužby

Název Adresa
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha-Hradčany
Praha 1 - Hradčany, Hrad III. nádvoří
09. 04. 2020 18:00 mše sv. - online na Youtube. Celebruje kardinál Dominik Duka OP
10. 04. 2020 15:00 velkopáteční obřady - online na Youtube. Celebruje kardinál Dominik Duka OP
11. 04. 2020 20:30 velikonoční vigilie - online na Youtube. Celebruje kardinál Dominik Duka OP
12. 04. 2020 10:00 mše sv. - online na Youtube. Celebruje kardinál Dominik Duka OP