Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské Zpět na výpis

Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské
Adresa: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, Praha 1, Hradčany, 119 02
Telefon: 224 372 301
Fax: 224 372 301
Osoby zde ustanovené
JCLic. Zoltán Balga
Funkce: vyšetřující soudce, obhájce svazku (defensor vinculi)
JCLic. Stanislav Brožka
Funkce: advokát, soudce
Mgr. Jan Gerndt
Funkce: obhájce svazku (defensor vinculi), vyšetřující soudce
RNDr. Michaela Grecová
Funkce: soudní notář
JCLic. Rudolf Hušek
Funkce: advokát
Mgr. Petr Obdržálek
Funkce: advokát
JCLic. Mgr. Ondřej Pávek
Funkce: ochránce spravedlnosti (promotor justitiae), zástupce soudního vikáře
Václav Pícha, JC.D.
Funkce: zástupce soudního vikáře
ThDr. Jiří Svoboda, JC.D.
Funkce: zástupce soudního vikáře
JCLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D.
Funkce: vyšetřující soudce, soudce
Mgr. Pavel Trefný
Funkce: advokát
Mgr. Richard Urfus
Funkce: advokát
MUDr. Eva Vernerová
Funkce: soudní notář, vyšetřující soudce
JCLic. Mgr. Eva Vybíralová, Ph.D.
Funkce: advokát, obhájce svazku (defensor vinculi)