Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše Praha-Malá Strana Zpět na výpis

Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše Praha-Malá Strana
Vikariát: I. pražský vikariát
Adresa: Josefská 28/8, Praha 1, Malá Strana, 118 00
Kontakt: tel.: 257 530 556, e-mail: osaprag@augustiniani.cz, www: http://www.augustiniani.cz
IČ: 48136760
Kód: 0104
Historie: V 16. stol. u kostela sv. Tomáše zřízena farnost jako tehdy jediná farnost na Malé Straně, od 9. 1. 2003 smluvně svěřena Řádu svatého Augustina. Duchovní správa u kostela sv. Josefa zřízena po r. 1948, od 9. 2. 1996 smluvně svěřena Congregatio Jesu. Matriky vedeny od r. 1500, uloženy v Městském archivu Praha, matriky od r. 1950 uloženy ve farnosti. Starší názvy: Ad s. Thomam; Ad s. Thomam Ap.; Praha III. Ad S. Thomam; Praha 1-Malá Strana – sv. Tomáš; S. Thomas; U sv. TomášeZobrazit více
Ustanovení ve farnosti
P. Mgr. Juan Bautista Ignacio Provecho López OSA
Kontakt: tel: 257 530 556, 602 684 538, fax: 257 530 556, e-mail: osaprag@augustiniani.cz, juan@augustiniani.cz, http://www.augustiniani.cz
Funkce: administrátor
P. Imman Noel Abellana OSA
Kontakt: tel: 730 817 348, e-mail: osaprag@augustiniani.cz, freemanz_79@yahoo.com
Funkce: farní vikář
P. Isabelo Carloman jr. OSA
Kontakt: tel: 730 817 347, e-mail: jrcarloman@gmail.com, icarloman@yahoo.com
Funkce: farní vikář
P. Dr. Stanislav William Robert Faix OSA
Kontakt: tel: 257 530 556, 602 643 365, fax: 257 530 556, e-mail: wfaix@gmail.com
Funkce: farní vikář
P. Mgr. František Boldy CSsR
Kontakt: tel: 731 433 133, 318 429 930, fax: 318 429 934, e-mail: basilica@svata-hora.cz
Funkce: rektor klášterního kostela
Instituce: klášterní kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci, Praha-Malá Strana
P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., O.Praem.
Kontakt: tel: 777 265 120, e-mail: strahovacek@gmail.com
Funkce: rektor
Instituce: klášterní kostel sv. Karla Boromejského, Praha-Malá Strana
P. Mag. Peter Fiala O.Cr.
Funkce: výpomocný duchovní
Instituce: klášterní kostel sv. Karla Boromejského, Praha-Malá Strana
P. Lukáš Lipenský O.Cr.
Kontakt: tel: 221 108 255, 222 329 532, 607 582 314, e-mail: krizovnici@krizovnici.eu, l.lipensky@gmail.com, farnostpetr@gmail.com, http://www.krizovnici.eu
Funkce: rektor in spiritualibus
Instituce: filiální kostel sv. Mikuláše, Praha-Malá Strana
P. Dott. prof. Anastasio Ottavio Roggero OCD
Kontakt: tel: 257 533 646, e-mail: mail@pragjesu.cz, http://www.pragjesu.cz
Funkce: rektor klášterního kostela
Instituce: klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
P. Ing. Jozef Ržonca, Ph.D., OSA
Funkce: rektor klášterního kostela
Instituce: klášterní kostel sv. Josefa, Praha-Malá Strana
P. Mgr. Filip Milan Suchán O.Praem.
Kontakt: tel: 731 402 597, e-mail: fr.filipm@centrum.cz, pmariapodretezem@seznam.cz
Funkce: rektor klášterního kostela
Instituce: klášterní kostel Panny Marie pod řetězem, Praha-Malá Strana
Kostely a kaple ležící na území farnosti
filiální kostel sv. Mikuláše, Praha-Malá Strana
Adresa: Malostranské nám., Praha 1, Malá Strana
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
klášterní kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci, Praha-Malá Strana
Adresa: Nerudova ul., Praha 1, Malá Strana
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
klášterní kostel sv. Karla Boromejského, Praha-Malá Strana
Adresa: Vlašská ul., Praha 1, Malá Strana
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ano
klášterní kostel Panny Marie pod řetězem, Praha-Malá Strana
Adresa: Lázeňská ul., Praha 1, Malá Strana
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
klášterní kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Pad., Praha-Malá Strana
Adresa: Karmelitská ul., Praha 1, Malá Strana
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
farní kostel sv. Tomáše, Praha-Malá Strana
Adresa: Josefská ul., Praha 1, Malá Strana
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
klášterní kostel sv. Josefa, Praha-Malá Strana
Adresa: Josefská ul., Praha 1, Malá Strana
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
Obce ležící na území farnosti
Statistika obyvatel podle sčítání ČSÚ
Rok Počet obyvatel
2001 6809