Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra Praha-Nové Město Zpět na výpis

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra Praha-Nové Město
Vikariát: I. pražský vikariát
Adresa: Biskupská 1137/13, Praha 1, Nové Město, 110 00
Kontakt: mail: farnostpetr@gmail.com, tel. 222 329 532, www: http://svatypetr.webnode.cz, datová schránka: 6udvcrx
IČ: 68405791
Kód: 0108
Historie: Kolem r. 1080 kostel sv. Petra s plebánií, r. 1215 komenda Řádu německých rytířů, r. 1234 připojena nemocnice Řádu křižovníků, r. 1413 farnost spravovaná křižovnickými kněžími, 1. 8. 1628 farnost obnovena. Matriky vedeny od r. 1639. Starší názvy: Ad s. Petrum; Praha II. Ad S. Petrum; Praha 1-Nové Město – sv. Petr; S. Peter; U sv. PetraZobrazit více
Ustanovení ve farnosti
P. Mgr. Vojtěch Drahomír Dvouletý OFMCap.
Kontakt: mail: br.vojtech@seznam.cz, tel. 737 571 158
Funkce: rektor
Instituce: klášterní kostel sv. Josefa, Praha-Nové Město
P. Mgr. Cyril Josef Komosný OFMCap.
Kontakt: mail: josef.komosny@seznam.cz, tel. 733 755 805
Funkce: výpomocný duchovní
Instituce: klášterní kostel sv. Josefa, Praha-Nové Město
P. Augustin Otakar Šváček OFMCap.
Funkce: výpomocný duchovní
Instituce: klášterní kostel sv. Josefa, Praha-Nové Město
Kostely a kaple ležící na území farnosti
farní kostel sv. Petra, Praha-Nové Město
Adresa: Biskupská ul., Praha 1, Nové Město
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
klášterní kostel sv. Josefa, Praha-Nové Město
Adresa: náměstí Republiky, Praha 1, Nové Město
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
Obce ležící na území farnosti
Statistika obyvatel podle sčítání ČSÚ
Rok Počet obyvatel
2001 4256