Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha-Žižkov Zpět na výpis

Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha-Žižkov
Vikariát: IV. pražský vikariát
Adresa: Čajkovského 669/36, Praha 3, Žižkov, 130 00
Kontakt: mail: zizkov@efara.cz, tel. 731 625 910, www: http://www.farnost-zizkov.cz, datová schránka: zews7za
IČ: 60434279
Kód: 0402
Historie: R. 1729 zřízena farní expositura F sv. Jindřicha (Praha-Nové Město) u nově postaveného kostela Povýšení sv. Kříže (dnes uzavřeného) na novoměstském hřbitově, r. 1784 administratura, r. 1787 farnost Olšany, r. 1843 přeneseny farní funkce F Olšany ke kostelu sv. Rocha na staroměstském hřbitově (původně filiálka F Prosek), 7. 10. 1883 zřízena kurátní expositura F Olšany u někdejšího kostela Panny Marie a sv. Josefa, 1. 7. 1909 zřízena farnost u kostela sv. Prokopa. Od 1. 4. 1993 do 30. 6. 2001 společná obvodová duchovní správa (spolu s F sv. Rocha a F sv. Anny), 1. 1. 2005 F sv. Rocha a F sv. Anny přisloučeny. Matriky vedeny od r. 1883, předtím od r. 1784 ve F Olšany (sv. Rocha) a předtím ve F sv. Jindřicha (Praha-Nové Město) a F Prosek. 1.1.2008 oddělena kvazifarnost Praha-Na Balkáně Starší názvy: Praha XI-Žižkov. Ad S. Procopium; Praha 3-Žižkov – sv. Prokop; ŽižkovZobrazit více
Ustanovení ve farnosti
ThLic. Vít Uher, Th.D.
Kontakt: mail: zizkov@efara.cz, tel. 731 625 910
Funkce: farář
P. Mgr. Josef Goryl OFMConv.
Funkce: výpomocný duchovní
Mgr. Antonín Ježek
Kontakt: mail: jezekantp@centrum.cz, tel. 776 110 215
Funkce: výpomocný duchovní
RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil
Kontakt: mail: prevrat@volny.cz, tel. 776 252 251
Funkce: duchovní péče o nemocné a staré lidi
Kostely a kaple ležící na území farnosti
filiální kostel sv. Anny, Praha-Žižkov
Adresa: Ostromečská ul., Praha 3, Žižkov
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
farní kostel sv. Prokopa, Praha-Žižkov
Adresa: Sladkovského nám., Praha 3, Žižkov
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
filiální kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rosálie, Praha-Žižkov
Adresa: Olšanské nám., Praha 3, Žižkov
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ano
Obce ležící na území farnosti
Statistika obyvatel podle sčítání ČSÚ
Rok Počet obyvatel
2001 49199