Římskokatolická akademická farnost Praha Zpět na výpis

Římskokatolická akademická farnost Praha
Vikariát: I. pražský vikariát
Adresa: Křižovnické nám. 193/2, Praha 1, Staré Město, 110 00
Kontakt: tel.: 222 221 339, 724 367 681 , e-mail: info@farnostsalvator.cz, www: http://www.farnostsalvator.cz
IČ: 73633305
Kód: 0120
Historie: R. 1578 postaven jezuitský kostel, v letech 1777 – 1927 kostel Arcibiskupského semináře, pak duchovní správa pro katolíky německé národnosti, r. 1948 filiálka F sv. Františka (Praha-Staré Město), r. 1986 duchovní správa, od 1. 10. 2004 osobní farnost.Zobrazit více
Ustanovení ve farnosti
P. ThLic. Jan Regner, Th.D., SJ
Kontakt: tel: 737 028 900, e-mail: praha@jesuit.cz, j.regner@jesuit.cz, http://www.jesuit.cz/praha/
Funkce: farní vikář
ThLic. Mgr. Martin Staněk
Kontakt: tel: 222 221 339, e-mail: info@farnostsalvator.cz
Funkce: pastorační referent
Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Funkce: farní vikář
Kostely a kaple ležící na území farnosti
farní kostel Nejsv. Salvátora, Praha-Staré Město
Adresa: Křižovnické nám., Praha 1, Staré Město
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne