Hospic Dobrého Pastýře Zpět na výpis

Hospic Dobrého Pastýře
Adresa: Sokolská 584, Čerčany, 257 22
Kontakt: tel.: 317 777 381, fax: 317 700 903, e-mail: tri@hospic-cercany.cz, www: http://www.hospic-cercany.cz
Bohoslužebná místa v instituci
kaple Dobrého Pastýře, Čerčany
Adresa: Sokolská 584, Čerčany, 257 22
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
Vytápění: ne
Ustanovené duchovní osoby
Mgr. Martin Janata
Kontakt: tel: 605 704 526, e-mail: janata@c-box.cz
Funkce: nemocniční kaplan
Místně příslušná farnost
Římskokatolická farnost Poříčí nad Sázavou
Adresa: Římskokatolická farnost Poříčí nad Sázavou, Čerčanská 31, Poříčí nad Sázavou, 257 21
Duchovní správce: Mgr. Martin Janata (farář)