Nemocnice Na Bulovce Zpět na výpis

Nemocnice Na Bulovce
Adresa: Budínova 67/2, Praha 8, Libeň, 180 81
Bohoslužebná místa v instituci
nemocniční kaple v nemocnici Na Bulovce
Adresa: Nemocnice Na Bulovce, Praha 8, Libeň
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
Vytápění: ne
Ustanovené duchovní osoby
P. Mgr. Jan Fatka O.Carm.
Kontakt: mail: praha@karmel.cz, fatka@karmel.cz, tel. 220 611 336, 602 710 559, fax: 220 611 336
Funkce: nemocniční kaplan
Mgr. Jan Kolouch
Kontakt: mail: jan.kolouch@bulovka.cz, tel. 720 075 240
Funkce: nemocniční kaplan
Místně příslušná farnost
Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Praha-Libeň
Adresa: Kolbenova 658/14, Praha 9, Vysočany, 190 00
Kontakt: tel. 283 892 404
Duchovní správce: Václav Sochor (administrátor)