Nemocnice Na Bulovce Zpět na výpis

Nemocnice Na Bulovce
Adresa: Budínova 67/2, Praha 8, Libeň, 180 81
Bohoslužebná místa v instituci
nemocniční kaple v nemocnici Na Bulovce
Adresa: Nemocnice Na Bulovce, Praha 8, Libeň
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
Vytápění: ne
Ustanovené duchovní osoby
P. Mgr. Jan Fatka O.Carm.
Kontakt: tel: 220 611 336, 602 710 559, fax: 220 611 336, e-mail: praha@karmel.cz, fatka@karmel.cz
Funkce: nemocniční kaplan
Mgr. Pavla Kokaislová, Ph.D.
Kontakt: tel: 608 123 777, e-mail: p.kokaislova@seznam.cz, pavla.kokaislova@bulovka.cz
Funkce: nemocniční kaplanka
Mgr. Jan Kolouch
Kontakt: tel: 720 075 240, e-mail: jan.kolouch@volny.cz, jan.kolouch@bulovka.cz
Funkce: nemocniční kaplan
Místně příslušná farnost
Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Praha-Libeň
Adresa: Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Praha-Libeň, Kolbenova 658/14, Praha 9, 190 00
Kontakt: tel.: 283 892 404
Duchovní správce: Václav Sochor (administrátor)