Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Zpět na výpis

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Adresa: Šrobárova 1150/50, Praha 10, Vinohrady, 100 34
Ustanovené duchovní osoby
P. Mgr. Jan Fatka O.Carm.
Kontakt: mail: praha@karmel.cz, fatka@karmel.cz, tel. 220 611 336, 602 710 559, fax: 220 611 336
Funkce: nemocniční kaplan
P. MUDr. Mgr. Martin Moravec O.Cr.
Funkce: nemocniční kaplan
Místně příslušná farnost