Thomayerova nemocnice Zpět na výpis

Thomayerova nemocnice
Adresa: Vídeňská 800/5, Praha 4, Krč, 140 59
Bohoslužebná místa v instituci
nemocniční kaple sv. Václava, Praha-Krč
Adresa: Thomayerova nemocnice, Thomayerova ul., Praha 4, Krč
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
Vytápění: ne
nemocniční kaple Vzkříšení
Adresa pro korespondenci: Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800/5, Praha 4, Krč, 140 59
Pravidelné bohoslužby: ne
Vytápění: ne
Ustanovené duchovní osoby
Mgr. Doubravka Vokáčová
Kontakt: mail: doubravka.vokacova@ftn.cz, tel. 775 137 869
Funkce: nemocniční kaplan
P. Ing. Mgr. Řehoř Jiří Žáček O.Praem.
Kontakt: mail: jiri.zacek@ftn.cz, tel. 731 621 269
Funkce: nemocniční kaplan
Místně příslušná farnost