Nemocnice sv. Alžběty na Slupi s.r.o. Zpět na výpis

Nemocnice sv. Alžběty na Slupi s.r.o.
Adresa: Nemocnice sv. Alžběty, Na Slupi 448/6, Praha 2, Nové Město, 128 00
Bohoslužebná místa v instituci
klášterní kostel Panny Marie Bolestné, Praha-Nové Město
Adresa: Na Slupi, Praha 2, Nové Město
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ne
Vytápění: ne
Ustanovené duchovní osoby
Mgr. Zdeněk Dubský
Funkce: nemocniční kaplan
Místně příslušná farnost