Alzheimercentrum Průhonice, z.ú. Zpět na výpis

Alzheimercentrum Průhonice, z.ú.
Sídlo: Na Michovkách I 707, Průhonice, 252 43
Místně příslušná farnost
Římskokatolická farnost Čestlice
Adresa: Římskokatolická farnost Čestlice, Na návsi 1, Čestlice, 251 01
Kontakt: tel.: 602 255 534, e-mail: farnost.cestlice@gmail.com, www: http://www.cestlice.farnost.cz