Domov se zvláštním režimem ALMA MATER, o.p.s. Zpět na výpis

Domov se zvláštním režimem ALMA MATER, o.p.s.
Adresa: Alma Mater, o.p.s., Dukelská 1142, Nové Strašecí, 271 01
Místně příslušná farnost
Římskokatolická farnost Nové Strašecí
Adresa: U školy 124/13, Nové Strašecí, 271 01
Duchovní správce: Mgr. Martin Janata (farář)