Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. Zpět na výpis

Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.
Adresa: Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem, 413 01
Ustanovené duchovní osoby
P. Mgr. Jiří Čepl O.Melit.
Funkce: nemocniční kaplan
Mgr. Vlasta Klekerová
Kontakt: mail: vlasta@kleker.cz, tel. 723 276 479
Funkce: nemocniční kaplan
Místně příslušná farnost
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem
Adresa: Komenského 174, Roudnice nad Labem, 413 01