Liteň
Okres: Beroun
Seznam farností zasahujících na území obce
Římskokatolická farnost Řevnice
Telefon: 257 721 861
Fax: 257 721 861
Části obce: Běleč, Dolní Vlence, Leč, Liteň