Býkev
Okres: Mělník
Seznam farností zasahujících na území obce
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem
Telefon: 416 837 125
Části obce: Býkev, Jenišovice