Jince
Okres: Příbram
Seznam farností zasahujících na území obce
Římskokatolická farnost Jince
Části obce: Běřín, Jince, Rejkovice