Jince
Okres: Příbram
Seznam farností zasahujících na území obce
Římskokatolická farnost Jince
Telefon: 318 692 216
Části obce: Běřín, Jince, Rejkovice