Lány
Okres: Kladno
Seznam farností zasahujících na území obce
Římskokatolická farnost Nové Strašecí
Části obce: Lány, Vašírov