Lazsko
Okres: Příbram
Seznam farností zasahujících na území obce
Římskokatolická farnost Slivice-Milín
Části obce: Lazsko