Milín
Okres: Příbram
Seznam farností zasahujících na území obce
Římskokatolická farnost Slivice-Milín
Části obce: Buk, Konětopy, Milín, Rtišovice, Stěžov
Římskokatolická farnost Třebsko
Části obce: Kamenná