Veleň
Okres: Praha-východ
Seznam farností zasahujících na území obce