Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., Dr. h. c. Zpět na výpis

Kontakty osoby
Přehled funkcí, které osoba zastává
Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském
Funkce: kanovník
Funkce: probošt kapituly