II. pražský vikariát Zpět na výpis

II. pražský vikariát mapa v pdf
Počet farností ve vikariátu: 24
Okrskový vikář
Mgr. Josef Ptáček
Adresa: Grussova 829/8, Praha 5, 152 00
Další osoby ustanovené ve vikariátu
Ing. František Beneš
Funkce: stavební technik
Ing. arch. David Dlabal
Funkce: stavební technik
Mgr. Štěpán Faber
Funkce: výpomocný duchovní
Mgr. Ing. Martin Opatrný
Funkce: jáhenská služba
Miroslav Samec
Funkce: vikariátní referent(ka) Odboru správy pozemků
JCLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D.
Funkce: sekretář vikariátu
Seznam farností
Římskokatolická farnost Tuchoměřice
Telefon: 774 545 139
FAX: 220 950 023
IČ: 26520591
Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha Praha-Dejvice
Telefon: 220 181 725
IČ: 61380814