Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Zpět na výpis

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Adresa: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 36, Praha 1, Malá Strana, 118 00
Kontakt: mail: nmskb@nmskb.cz, tel. 257 197 111, www: https://www.nmskb.cz/pro-pacienty/duchovni-sluzba, fax: 257 530 302, 257 197 376
Bohoslužebná místa v instituci
klášterní kostel sv. Karla Boromejského, Praha-Malá Strana
Adresa: Vlašská ul., Praha 1, Malá Strana
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ano
Vytápění: ne
Ustanovené duchovní osoby
Mgr. Bc. Markéta Francová
Funkce: nemocniční kaplan
Mgr. Pavlína Neradová
Funkce: nemocniční kaplan
Ing. Mgr. Jozef Sudor
Kontakt: mail: farnikaplan@seznam.cz
Funkce: nemocniční kaplan
Bc. Jan Svoboda
Funkce: nemocniční kaplan
Místně příslušná farnost