Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Zpět na výpis

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Adresa: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 36, Praha 1, Malá Strana, 118 00
Kontakt: mail: nmskb@nmskb.cz, tel. 257 197 111, www: https://www.nmskb.cz/pro-pacienty/duchovni-sluzba, fax: 257 530 302, 257 197 376, datová schránka: vyqjv9q
Bohoslužebná místa v instituci
klášterní kostel sv. Karla Boromejského, Praha-Malá Strana
Adresa: Vlašská ul., Praha 1, Malá Strana
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ano
Vytápění: ne
Ustanovené duchovní osoby
P. Mgr. František Marek Míček O.Praem.
Kontakt: mail: micekfm@centrum.cz, tel. 777 742 178
Funkce: nemocniční kaplan
Mgr. Pavlína Neradová
Funkce: nemocniční kaplan
Mgr. Ludmila Petrůj
Funkce: nemocniční kaplan
Ing. Mgr. Jozef Sudor
Funkce: nemocniční kaplan
Bc. Jan Svoboda
Funkce: nemocniční kaplan
Mgr. Bc. Markéta Veselková Francová
Funkce: nemocniční kaplan
Místně příslušná farnost
Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše Praha-Malá Strana
Adresa: Josefská 28/8, Praha 1, Malá Strana, 118 00
Kontakt: mail: osaprag@augustiniani.cz, pmariapodretezem@seznam.cz, tel. 257 530 556, www: http://www.augustiniani.cz, datová schránka: 9hfu3j8
Duchovní správce: P. ThDr. Angelo Lemme (farář)