Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Zpět na výpis

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Adresa: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 36, Praha 1, Malá Strana, 118 00
Kontakt: tel.: 257 197 111, fax: 257 530 302, 257 197 376, e-mail: nmskb@nmskb.cz, www: https://www.nmskb.cz/pro-pacienty/duchovni-sluzba
Bohoslužebná místa v instituci
klášterní kostel sv. Karla Boromejského, Praha-Malá Strana
Adresa: Vlašská ul., Praha 1, Malá Strana
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ano
Vytápění: ne
Ustanovené duchovní osoby
P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., O.Praem.
Kontakt: tel: 777 265 120, e-mail: strahovacek@gmail.com
Funkce: nemocniční kaplan
Sr. Mgr. et Mgr. Anna Vendula Malichová SCB
Kontakt: tel: 724 570 822, e-mail: venmal@email.cz
Funkce: nemocniční kaplanka
Mgr. Pavlína Neradová
Funkce: nemocniční kaplanka
Mgr. Ludmila Petrůj
Kontakt: tel: 605 332 006, e-mail: lilivob@gmail.com
Funkce: nemocniční kaplanka
Ing. Mgr. Jozef Sudor
Kontakt: e-mail: farnikaplan@seznam.cz
Funkce: nemocniční kaplan
P. Mgr. Filip Milan Suchán O.Praem.
Kontakt: tel: 731 402 597, e-mail: fr.filipm@centrum.cz, pmariapodretezem@seznam.cz
Funkce: nemocniční kaplan
Bc. Jan Svoboda
Kontakt: tel: 603 548 956, 220 199 453, e-mail: jksvoboda@seznam.cz
Funkce: nemocniční kaplan
Místně příslušná farnost
Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše Praha-Malá Strana
Adresa: Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše Praha-Malá Strana, Josefská 28/8, Praha 1, 118 00
Kontakt: tel.: 257 530 556, e-mail: osaprag@augustiniani.cz, www: http://www.augustiniani.cz