Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Zpět na výpis

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Adresa: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 36, Praha 1 (Malá Strana), 118 00
Kontakt: tel.: 257 197 111, fax: 257 530 302, 257 197 376, e-mail: nmskb@nmskb.cz, www: http://www.nmskb.cz
Bohoslužebná místa v instituci
klášterní kostel sv. Karla Boromejského, Praha-Malá Strana
Adresa: Vlašská ul., Praha 1, Malá Strana
Pravidelné bohoslužby: ano
Bezbariérový přístup: ano
Vytápění: ne
Ustanovené duchovní osoby
P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., O.Praem.
Kontakt: tel: 233 107 711, 777 265 120, fax: 233 107 752, e-mail: ukstrahov@volny.cz, http://www.strahovskyklaster.cz
Funkce: nemocniční kaplan
Ing. Mgr. Jozef Sudor
Kontakt: e-mail: farnikaplan@seznam.cz
Funkce: nemocniční kaplan
P. Mgr. Filip Milan Suchán O.Praem.
Kontakt: tel: 731 402 597, e-mail: fr.filipm@centrum.cz, pmariapodretezem@seznam.cz
Funkce: nemocniční kaplan
Místně příslušná farnost
Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše Praha-Malá Strana
Adresa: Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše Praha-Malá Strana, Josefská 28/8, Praha 1, 118 00
Kontakt: tel.: 257 530 556, e-mail: osaprag@augustiniani.cz, www: http://www.augustiniani.cz